SoftLex

SoftLex jest to innowacyjny systemem do obsługi kancelarii prawniczej, działów prawnych,  radców prawnych oraz firm windykacyjnych i wszystkich pokrewnych. Możesz zarządzać swoimi sprawami z każdego miejsca na ziemi, niezależnie czy jest to Komputer, Laptop,  tablet, smartphone czy MACBOOK.

System wspiera:

 •  terminarze zadań, rozpraw sądowych itp.,
 •  tworzenie zorów (szablonów) pism, not, wezwań, raportów,
 •  monitorowanie postępu prac nad danym pakietem spraw,
 •  moduł wiadomości wewnątrz firmy,
 •  obsługa zleceń sądowych,
 •  obsługa egzekucji komorniczej,
 •  załączanie dowolnych dokumentów do zlecenia (skany nakazów sądowych itp.),
 •  generowanie raportów z przebiegu procesu obsługi dla danego klienta,
 •  tworzenie indywidualnych procedur windykacyjnych oraz obsługi klienta
 •  naliczanie odsetek, możliwość zaplanowania rozliczenia zlecenia na dany dzień,
 •  znormalizowany sposób podejścia do każdego zlecenia - jednolity dla całej firmy,
 •  import danych z zewnętrznych źródeł excel, CSV,
 •  eksport danych o zleceniach do zewnętrznych źródeł danych CSV, eksport danych do dalszej obsługi np przez firmy zajmujące się masową wysyłką listów,
 •  możliwość integracji z dowolnym systemem informatycznym.


System SoftLex jest podzielony na następujące moduły, które mają usprawnić pracę nad obsługą klienta:

 •  Sprawa  - moduł ten zawiera wszystkie niezbędne informacje o sprawie
 •  Kartoteki - moduł zawiera informacje o kartotekach
 •  Zadania, kalendarz - moduł zawiera kalendarz zadań oraz zadania do wykonania w danej sprawie
 •  Wiadomości – komunikator, który umożliwia wymianę informacji wewnątrz firmy, przekazywanie plików wraz z opisem oraz zwykłych informacji jak w przypadku komunikatorów
 •  Raporty, wydruki - moduł umożliwia generowanie dowolnych wydruków i raportów niezbędnych do obsługi klienta
 •  Finanse - faktury, dokumenty rozliczeniowe, noty obciążeniowe
 •  Zaawansowana wyszukiwarka – moduł umożliwiający wyszukiwanie i filtrowanie informacji
 •  Edytor wydruków - moduł, w którym operator może tworzyć i edytować wydruki
Więcej szczegółów na stronie www.softlex.pl