Usługi analityczne

Analiza biznesowa

Należy pamiętać, że zakupione rozwiązanie informatyczne, nie tylko powinno spełniać wymagania postawione przez zamawiającego, ale także powinno usprawniać i korygować wadliwe procesy biznesowe zachodzące w organizacji klienta. Brak analizy biznesowej przed podjęciem decyzji o wyborze i wdrożeniu rozwiązania powoduje często utrwalenie błędnych procesów. Analiza biznesowa potrzeb informatycznych przedsiębiorstwa opiera się na identyfikacji, modelowaniu i zrozumieniu procesów zachodzących u klienta, a następnie ocenie możliwości i korzyści z ich automatyzacji.

Analiza projektowa

Aby skutecznie i bez zbędnych kosztów nadmiernych poprawek i dopasowywania na etapie implementacji zaprogramować system informatyczny, niezbędne jest wykonanie analizy projektowej na odpowiednim od potrzeb projektu poziomie szczegółowości. Oferujemy w ramach naszych kompetencji analizę i projektowanie systemów informatycznych z wykorzystaniem metodyk strukturalnych. Analiza projektowa umożliwia określenie najistotniejszych wymogów dotyczących koniecznych prac dla projektowanego systemu, są to m.in.:

  •  konwersje danych z dotychczas posiadanego oprogramowania,
  •  dobór najodpowiedniejszej technologii informatycznej dla projektu
  •  szczegółów dotyczących struktury danych,
  •  szczegółów funkcjonalności,
  •  integracji z innym posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem,
  •  szczegółowego harmonogramu realizacji prac,
  •  niezbędnych wymagań w zakresie infrastruktury technicznej i sprzętu dla potrzeb instalacji Programów i szkolenia.