projekty

System kontroli przestojów


Fabryka Pralek Bosch - Łódź. System obsługuje pracę serwisu wraz z jednostkami poza miejscowymi. System składa się z centralnej aplikacji "Managera" służącej do przydzielania zadań serwisantom pracującym w terenie

Technologie


MSSQL 2008 & Microsoft Visual Studio 2008, OLAP, Data Mining , .NET 3.5 C#, ASP, AJAX
  System służy do bieżącej kontroli przestojów na linii technologicznej. Kontroli podlega:
 • Płynność pracy
 • Takty pracy
 • Przestoje
 • Dostępność
 • Wydajność
Analizy:
 • Analiza Pareto
 • Analiza przestojów

W programie stworzono zaawansowany system raportowania:
 • zestawienia graficzne
 • zestawienia tabelaryczne
 

System zarządzania serwisem – Telzas S.A.


System obsługuje pracę serwisu wraz z jednostkami poza miejscowymi. System składa się z centralnej aplikacji "Managera" służącej do przydzielania zadań serwisantom pracującym w terenie

Technologie


MSSQL 2008 & Microsoft Visual Studio 2005, Replikacja danych, .NET 2.0, Compact Freamework, Winforms
  System obsługuje pracę serwisu wraz z jednostkami poza miejscowymi. Składa się on z centralnej aplikacji "Managera", służącej do przydzielania zadań serwisantom pracującym w terenie, którzy otrzymują informację o zadaniach na urządzenia. Możliwości systemu:
 • tworzenie obiektów do serwisowania,
 • kategoryzacja serwisowanego sprzętu,
 • przygotowywanie zadań serwisantom,
 • tworzenie ankiet serwisowych,
 • replikacja danych
 • komunikacja z palmtopami, smartphonami,
 • komunikacja poprzez IRDA z Celtronem,
 • raportowanie.
 

System zarządzania produkcją roślin - Krasoń


Program przygotowywany dla potrzeb firmy produkcyjnej zajmującej się na przemysłową skalę produkcja rozsad. System obsługujący zamówienia, produkcję oraz gospodarkę magazynową.

Technologie


MSSQL 2005 & Środowisko Borland, Reporting Services, Winforms
  Możliwości systemu:
 • zarządzanie całym cyklem produkcyjnym,
 • plany produkcyjne,
 • przewidywanie terminów zbiorów,
 • przyjmowanie i realizowanie zamówień,
 • gospodarka magazynowa,
 • fakturowanie,
 • rozliczenia z kontrahentami,
 • generowanie zamówień do dostawców,
 • zaawansowany system raportowania
 

System zamówień on-line – AMH Mobil


Program przygotowywany dla potrzeb firmy produkcyjnej zajmującej się na przemysłową skalę produkcja rozsad. System obsługujący zamówienia, produkcję oraz gospodarkę magazynową.

Technologie


MSSQL 2005 & Środowisko Borland, Replikacja, Linkowane serwery, SOAP, Integracja danych
  Program składa się z 3 modułów:

Program główny - służy do tworzenia bazy towarowej, z której klienci tworzą zamówienia. Baza towarowa w głównym programie jest podstawową bazą, z której program kliencki korzysta do tworzenia zamówień.

Niektóre możliwości:
 • definiowanie grup towarowych
 • import i export danych z programów magazynowo - handlowych
 • definiowanie cech towarów
 • opis poszczególnych towarów
 • dodawanie zdjęć towaru i zamienników

Program kliencki jest przeznaczony dla klientów hurtowni bądź dystrybutora. Przy użyciu tego programu klienci przeglądają aktualny stan oferty i zamawiają towar.

Niektóre możliwości:
 • aktualizowanie cennika i bazy towarowej
 • generowanie zamówień
 • wyszukiwanie towarów w ofercie
 • zamówienia on-line

Serwer zamówień - służy do komunikacji programu głównego i klienckiego. Moduł ten instalujemy na serwerze, który odpowiada za komunikację z pozostałymi modułami. Moduł ten przesyła zamówienia z programu klienckiego do programu głównego
 

Baza stypendystów - Komisja Fulbrighta


System zawierający bazę stypendystów. Możliwości systemu:
 • wprowadzanie danych stypendystów,
 • system raportowania.

Technologie


MSSQL 2008 & Microsoft Visual Studio 2008, OLAP, Data Mining , .NET 3.5 C#, ASP, AJAX
  System obsługuje pracę serwisu wraz z jednostkami poza miejscowymi. Składa się on z centralnej aplikacji "Managera", służącej do przydzielania zadań serwisantom pracującym w terenie, którzy otrzymują informację o zadaniach na urządzenia. Możliwości systemu: - tworzenie obiektów do serwisowania, - kategoryzacja serwisowanego sprzętu, - przygotowywanie zadań serwisantom, - tworzenie ankiet serwisowych, - replikacja danych - komunikacja z palmtopami, smartphonami, - komunikacja poprzez IRDA z Celtronem, - raportowanie.